Có 1 kết quả:

pì tī

1/1

pì tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(zoology) grebe (Podicipediformes)

Từ điển Trung-Anh

variant of 鷿鷈|䴙䴘[pi4 ti1]