Có 1 kết quả:

yī dǎng

1/1

yī dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one-party (state)