Có 1 kết quả:

yī fēn shú

1/1

yī fēn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rare (of steak)