Có 1 kết quả:

yī qiè xiàng qián kàn ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to put money above everything else