Có 1 kết quả:

yī qiè jiù xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything in its place and ready (idiom)