Có 1 kết quả:

yī qiè xiǎn

1/1

yī qiè xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

all risks (insurance)