Có 1 kết quả:

yī qù bù fù fǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gone forever