Có 1 kết quả:

yī qù wú yǐng zōng ㄧ ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄧㄥˇ ㄗㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gone without a trace