Có 1 kết quả:

yī kǒu chī bù chéng pàng zi ㄧ ㄎㄡˇ ㄔ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄆㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you cannot get fat with only one mouthful (proverb)
(2) fig. learn to walk before you run