Có 1 kết quả:

yī hōng ér qǐ

1/1

yī hōng ér qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a group of people) to rush into action