Có 1 kết quả:

yī chàng yī hè ㄧ ㄔㄤˋ ㄧ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to echo one another (idiom)