Có 1 kết quả:

yī huí shēng èr huí shú

1/1

Từ điển Trung-Anh

unfamiliar at first, but well accustomed soon enough (idiom)