Có 1 kết quả:

yī tuán huǒ ㄧ ㄊㄨㄢˊ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fireball
(2) ball of fire