Có 1 kết quả:

yī tuán huǒ

1/1

yī tuán huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fireball
(2) ball of fire