Có 1 kết quả:

yī shēng bù kēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to not say a word