Có 1 kết quả:

yī shēng bù xiǎng ㄧ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep totally silent
(2) noiselessly