Có 1 kết quả:

yī kuí yǐ zú

1/1

yī kuí yǐ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one talented person is enough for the job (idiom)