Có 1 kết quả:

yī shī zú chéng qiān gǔ hèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a single slip may cause everlasting sorrow (idiom)