Có 1 kết quả:

yī zì bù chā

1/1

yī zì bù chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) word for word
(2) verbatim