Có 1 kết quả:

yī cùn guāng yīn yī cùn jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. An interval of time is worth an ounce of gold. (idiom)
(2) fig. free time is to be treasured