Có 1 kết quả:

yī duì yī dòu niú

1/1

Từ điển Trung-Anh

one-on-one basketball game