Có 1 kết quả:

yī céng

1/1

yī céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

layer