Có 1 kết quả:

yī niàn zhī chā ㄧ ㄋㄧㄢˋ ㄓ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) momentary slip
(2) false step
(3) ill-considered action