Có 1 kết quả:

yī sǎo ér guāng ㄧ ㄙㄠˇ ㄦˊ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to clear off
(2) to make a clean sweep of