Có 1 kết quả:

yī wú suǒ wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

unheard of