Có 1 kết quả:

yī rì sān cān

1/1

yī rì sān cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have three meals a day