Có 1 kết quả:

yī rì bù jiàn , rú gé sān qiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

one day apart seems like three years (idiom)