Có 1 kết quả:

yī rì qiān lǐ

1/1

yī rì qiān lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. one day, a thousand miles (idiom); rapid progress