Có 1 kết quả:

yī wàng ér zhī

1/1

yī wàng ér zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be evident at a glance (idiom)