Có 1 kết quả:

yī zhāo bèi shé yǎo , shí nián pà jǐng shéng ㄧ ㄓㄠ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) once bitten by a snake, ten years in fear of a well rope
(2) once bitten, twice shy (idiom)