Có 1 kết quả:

yī gài ér lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lump different matters together (idiom)