Có 1 kết quả:

yī máo bù bá

1/1

yī máo bù bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stingy (idiom)