Có 1 kết quả:

yī fàn zài fàn

1/1

yī fàn zài fàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to keep doing (the wrong thing)