Có 1 kết quả:

yī mù liǎo rán ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)