Có 1 kết quả:

yī xiàn xī wàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a gleam of hope