Có 1 kết quả:

yī xiàn wēi guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

gleam