Có 1 kết quả:

yī dù pí

1/1

yī dù pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bellyful (of sth)
(2) full of (sth)