Có 1 kết quả:

yī bān mào yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

general trade (i.e. importing and export without processing)