Có 1 kết quả:

yī zhāo bù shèn , mǎn pán jiē shū ㄧ ㄓㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄣˋ ㄇㄢˇ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

One careless move and the whole game is lost. (idiom)