Có 1 kết quả:

yī yī dài shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(separated only by) a narrow strip of water