Có 1 kết quả:

yī lǎn wú yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

be plainly visible