Có 1 kết quả:

yī yán jiǔ dǐng

1/1

yī yán jiǔ dǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one word worth nine sacred tripods (idiom); words of enormous weight