Có 1 kết quả:

yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. once said, a team of horses cannot unsay it (idiom); a promise must be kept