Có 1 kết quả:

yī bèi zi

1/1

yī bèi zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(for) a lifetime