Có 1 kết quả:

yī tuì liù èr wǔ

1/1

yī tuì liù èr wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. 1 divided by 16 is 0.0625 (abacus rule)
(2) fig. to deny responsibility
(3) to pass the buck
(4) also written 一推六二五[yi1 tui4 liu4 er4 wu3]