Có 1 kết quả:

yī zuì fāng xiū

1/1

yī zuì fāng xiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get thoroughly drunk (idiom)
(2) to get plastered