Có 1 kết quả:

yī zhèn zi

1/1

yī zhèn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a while
(2) a spell
(3) a short time
(4) a burst