Có 1 kết quả:

yī yǔ chéng qiū

1/1

yī yǔ chéng qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a sudden shower towards the end of summer brings an abrupt arrival of autumn (idiom)