Có 1 kết quả:

yī shà yǎn

1/1

yī shà yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) in an instant