Có 1 kết quả:

yī kē lǎo shǔ shǐ huài le yī guō zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 一粒老鼠屎壞了一鍋粥|一粒老鼠屎坏了一锅粥[yi1 li4 lao3 shu3 shi3 huai4 le5 yi1 guo1 zhou1]