Có 1 kết quả:

yī pín yī xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

every frown and every smile